loader icon

Dofinansowanie

DOTACJE UNIJNE

PIEKARNIA PISKOREK W REKLAMIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W marcu 2021 roku wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii Funduszy Europejskich pt. „Nie musisz być Einsteinem”. Osią kampanii był telewizyjny spot z udziałem Piekarni Piskorek.

DOFINANSOWANIE

27 września 2017r.

Wdrożenie technologii przemysłowej zautomatyzowanej produkcji pieczywa i innych wyrobów, na naturalnym zakwasie spontanicznym, o cechach żywności probiotycznej i funkcjonalnej.

Cel projektu:

Realizacja projektu zakłada wdrożenie do oferty firmy szerokiego wachlarza produktów w postaci pieczywa piekarniczego, produktów półcukierniczych i cukierniczych na naturalnym zakwasie spontanicznym.

Beneficjent:

Piekarnia Piskorek Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

BON

Celem głównym realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Piekarnia Piskorek Sp. z o.o. Sp. k. poprzez zbadanie zakwasu prowadzonego w zakładzie produkcyjnym od 1938 r. i wykorzystanie jego unikalnych właściwości w produktach rynkowych, które zostaną zaoferowane na rynku po realizacji projektu.

Będzie to:

1. Piekarska kultura starterowa opracowana na podstawie prowadzonego zakwasu, która zostanie zaoferowana na rynku zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla klientów biznesowych.

2. Linia mieszanek chlebowych do amatorskiego wypieku chleba, których integralnym składnikiem mieszanek oprócz różnego rodzaju mąk i ziaren będzie wysuszony zakwas.

− wartość projektu, 123 000,00 PLN

− wkład Funduszy Europejskich. 85 000,00 PLN

zakwas

80 lat

pieczemy dla Ciebie chleb na zakwasie

Aktualności

Ogłoszenia o postępowaniu

27 września 2017r.

W związku z chęcią aplikowania o dofinasowanie prac badawczych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia.

Zapytanie ofertowe na zakup usługi badawczej 1B2017

PIS_POIR_2.3.2 Zapytanie ofertowe_20170926

zakwas