Syn Antoniego i Marianny, Antoni Piskorek uczy się rzemiosła piekarskiego w Cechu Piekarzy, Cukierników i Piernikarzy w Kętach oraz uzyskuje dyplom potwierdzający naukę zawodu. Fot: Po prawej stoi Antoni Piskorek, a po lewej siedzi Feliks Piskorek. Zdjęcie zostało wykonane w latach 20.